Ричи-Димитър Димитров ЕТ


Павилион за търговия с храни.