Римсофт7 ЕООД


Римсофт7 ЕООД - град София | Софтуер и интернет приложения

„РИМСОФТ–7” ЕООД е официален представител на "БИЗНЕССОФТ" ООД – гр. СОФИЯ и предлага следните софтуерните продукти:

BUILDING MANAGER 2008 - стандарт в строителната индустрия. Създаване на количествени сметки по конструктивните елементи и технологията за изпълнението им; предоставят се данни за над 28 000 вида операции по УСН и 45 000 вида по ТНС; графици; отчети; справки; възможност за прехвърляне на данни от стари програми и т.н.

WorkFlow  - обхваща всеки етап от вашата работа, независимо дали сте производствена или търговска фирма, като извършва необходимите счетоводни записвания и предоставя нужната информация за ефективното й управление.

HR Manager - програма за заплати и личен състав - всичко необходимо за управлението на човешките ресурси (договори – трудови, граждански, уведомления, автоматизирано изчисление на работната заплата по различни критерии, генериране на файлове за НАП и към различни банки за масово изплащане на заплатите, чрез дебитни карти и т.н.). 

www.rimsoft.bg

e-mail:   rimsoft7_gabrovo@abv.bg

Офис в гр. Габрово

Тел.: 066/ 809999

GSM: 0885 280 900
Skype: rimsoft7_gabrovo