Риджънт Юръп Пропърти - ЦУМ


Риджънт Юръп Пропърти, клон на Риджънт Юръп, специализира главно в инвестирането, разработването и развитието на земи и имоти в Източна Европа. Един от най-големите проекти до момента е закупуването, разработването, обновлението и отдаването под наем на Централния Универсален Магазин в София ЦУМ, Търговски и Офис Център София, България.