Рентгенов стоматологичен кабинет


Кабинетът разполага с модерна рентгенова апаратура SIEMENS, която позволява бърза и качествена диагностика. Времето за получаване на резултат е около 5мин (за секторна) и около 10мин (за панорамна графия).