Ремо-Николай Тошев ЕТ


Фирмата основно се занимава с транспорт по река Дунав, кораборемонтни и заваръчни услуги, добив и транспорт на инертни материали /речен пясък и баластра/ от река Дунав.