Ремонт На Ел.домакински Уреди


РЕМОНТ НА АВТОМАТИЧНИ ПЕРАЛНИ,БОЙЛЕРИ,ОТОПЛИТЕЛНИ И ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ.РЕМОНТ И МОНТАЖ НА АПРТАМЕНТНИ

ТАБЛА,ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА,КОНТАКТИ И ДР. КАЧЕСТВЕНО НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ.