Рекламен Свят


Рекламен свят е бизнес група, създадена от фирма Ей Ем Дизайн ЕООД. Екипът на фирмата се състои от млади хора с нови идеи, интересен подход и виждане за представянето на рекламата през 2010 г.