Резидент Консулт ООД


Консултантски услуги в областта на проектирането и строителството, оценка за съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания на строежите и осъществяване на строителен надзор в строителството.