Регионален съюз на потребителите


Цели на организацията:Да създава условия на потребителя да участва в регулирането на пазара Да информира потребителите за качеството на стоките и услугите, цените, опасности и злоупотребиРегионален съюз на потребителите в ПловдивПловдив 4000, ул. Гладстон 1
Тел./факс: 032/622 582
ribnacid@hst.bg
Изпълнителен директор -
Милена Илиева.