РДА Интернешънъл ООД


Отопление, вентилация, климатизация и автоматизация. Оказване на помощ в подготовката на техническото задание за проекти, проектиране и извършване на монтаж, шефмонтаж и сервизна поддръжка. Осигуряване на модерен начин за отопление, вентилация, климатизация и автоматизация.