РамСофт


Фирмата предлага професионално обучение и консултации в следните области: мениджмънт и кариерно развитие, управление на проекти и управление на времето, комуникационни умения и изнасяне на презентации.