Ракитовеца - Димитър Тупаров ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.