Райс - Д ООД


Райс - Д ООД - град София | Счетоводство, одит и мониторинг

СЧЕТОВОДНА КЪЩА РАЙС-Д ООД Извършваме счетоводни услуги на фирми - текущо счетоводство, абонамент, банково обслужване, съставяне на ОПР и годишен Баланс, ДДС, Интрастат, ТРЗ, ЛС- декларации, уведомления, трудови договори. Съставяне на ведомост за работна заплата.