Пътинвестинженеринг АД


"Пътинвестинженеринг" АД е фирма, специализирана в областта на супервизията, управление на проекти, планиране, финансов и бюджетен контрол при строителството на автомагистрали, пътища ¶, ¶¶, ¶¶¶, ¶V клас, мостове, тунели, железопътни линии и др.Компанията осигурява всестранни инженерингови консултантски услуги - организира и провежда всички необходими процедури за цялостно или частично изпълнение на инвестиционния  процес:Подготовка и съставяне на технико-икономически докладДейност по отчуждаване - осигуряване на терени за строителствоСистема за контрол в ценообразуванетоКонтрол при изпълнение на строителството - сертификати за приемане на   работитеОрганизация за предаване на завършените обектиУпражнаване правомощията на инженера през гаранционния периодФирмата разполага с акредитирана строителна лаборатория Рег. 421/07.12.2000 г. оборудвана за изпитване в съответствие с изискванията на стандартите (ASTM, AASHTO, DIN, B.S., БДС) с квалифициран екип за изпълнението и провеждането на изпитванията.Лабораторията включва секторите:ГеотехникаМинерални материалиАсфалтобетон и битумни материалиБетони, разтвори, изделия и конструкцииСтроителни стомани и метални изделияИзвършват се и експресни или полеви изпитванияОфиси във всички окръжни градове.