Професионална гимназия по хранителни технологии и техника Пловдив


Професионална гимназия.