Професионален колеж и професионална гимназия по мода "Богоя"


Прием по специалностите:Моделиране и конструиране на облеклото - след VII, VIII и XI класТехника и технология на облеклото - след VIII и XI класОператор шевно производство - след VIII класШивач - след VIII класСтопански мениджмънт в модния бизнес - след XI класТехник на шевни машини - след XI клас