Профекс - хляб С ЕАД


Производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Тестени изделия.