Протоберанс Електро


Основно направление в производствената дейност на фирмата е проектиране и производство на системи за управление и контрол. Автоматизация на пречиствателни станции и съоръжения, помпени станции, оранжерии, сгради и други.
Под ръководството и контрола на технически ръководители, завършили и работили в Германия, се произвежда висококачествена продукция, съобразена с всички изисквания на стандартите и потребителя. Протоберанс Електро е с опит в автоматизацията на машини и съоръжения в Германия и смело навлиза и в България.