Протех АД


Kонсултантски и проектантски услуги. Доставки и инженеринг на системи за телевизионно наблюдение и контрол, като е оторизирано да представлява VIDEOTRONIC (Германия) и FERMAX (Испания). Противопожарни и пожарогасителни системи. Алармени системи. Системи за видео наблюдение. Системи за идентификация. Системи за защитана стоки. Електрически компоненти. Битови вентилатори. Автоматика за врати.