ПроСофт АД


ProSoft е лидер на българския пазар на информационни системи и технологии, водещ системен интегратор. Фирмата е основана през 1990 г. и от 1991 год. неизменно заема първо място по продажби и рейтинг в проучванията на пазара на информационни технологии в България. ProSoft разполага с екип от специалисти и експерти по системна интеграция, сертифицирани от водещите световни лидери. Те осигуряват висококачествено обслужване на клиентите, не само в София, но и в цялата страна чрез изградената мрежа от офиси в 12 града.Системата за осигуряване на качеството, покриваща стандартите на ISO 9001 и сертификатът по програмата А+, притежаван от сервизния център, са сред основните предпоставки за високото качество на предлаганите от ProSoft продукти и услуги. ProSoft e първата българска ИТ фирма, сертифицирана по стандарта за качество ISO 9001, и все още единствената българска фирма, отговаряща на изискванията на международната програма за техническа компетентност А+.ProSoft има традиции в системната интеграция и осигурява цялостни решения, разработени за уникалните бизнес нужди на всеки клиент. Компанията предлага информационни системи, базирани на най-модерното и усъвършенствано ИТ оборудване.ProSoft е директен партньор на водещи световни производители на компютърно и комуникационно оборудване.Фирмата произвежда и предлага изключително успешно свои собствени марка преносими и персонални компютри ProSoft Innovator и ProSoft Terminator.ProSoft има дългогодишен опит и в разработката на софтуер. Освен това компанията предлага Интернет услуги и помага на клиентите си с консултации и експертно мнение в областта на информационните технологии.ProSoft е първата фирма в България, която получи одобрението на Комисията по ценни книжа за предложения проспект за публично предлагане на облигации. Тяхната търговия започна на 9 август, 1999 г. ProSoft е инициатор и на втората емисия облигации в България, която бе одобрена от Комисията по ценни книжа на 21 юни 2000 г. Съгласно проспекта, тази емисията бе изплатена през януари 2002 г.