Промишлена вентилация


Изграждане на механомонтажни, електромонтажни и КИП и А обекти. Производство и монтаж на метални конструкции и газоходи, оборудване за вентилация, климатизация и аспирационни системи.