Проект Партнерс ЕООД


Консултантски услуги в проектирането, ръководството и изпълнението на инженерни обекти. Строителен надзор. Енергийна ефективност. Управление на етажна собственост.

Проект Партнерс ООД е лицензиран консултант по смисъла на ЗУТ от 2006г. Извършва непрекъснат строителен надзор, технически и енергийни паспорти на строежи, инвеститорски контрол.