Проектиране на сгради


Проектантски колектив с дългогодишен опит, от София, извършва проектиране в цялата страна на:

·                 еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

·                 складове и навеси

·                 козирки

·                 проектиране и узаконяване на рекламни съоръжения

·                 укрепване на стари къщи против земетръс!

·                 преустройство на съществуващи сгради!

Индивидуален подход, при формирането на цената, за всеки клиент! На всеки наш клиент е гарантирано получаването на качествен проект, покриващ високите изисквания на действащите архитектурни и конструктивни антисеизмични норми за проектиране!

  www. proconst. eu

GSM- 0889781652

e- mail: proconst. eu@gmail. com 

                            marushev@proconst. eu

Skype:   eng. marushev