Проджект Лайф


Лицензирана агенция за подбор на персонал.
 Информиранe и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;  Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;  Насочване към професионално и мотивационно обучение.