Провими Консултативно Бюро


Бюро на холандската фирма PROVIMI. Разработва, произвежда и предлага:Биоконцентрати и премикси за ком6инирани фуражиСпециални храни (предстартери, млекозаместители, фуражи за риби и др.) и технологии за тяхното производствоРецепти за комбинирани фуражиСистеми за хранене на различни видове животниВъзможности за финансово участие и мениджмънт съвместно с местни партньори и know-how.