Приста Ойл Холдинг ЕАД


Проектиране, разработване, производство и продажба на моторни, индустриални, турбинни, трансформаторни и други видове масла, металообработващи и охлаждащи течности. Производство и продажба на течности за автомобили и AUS 32.