Принцеса-Галина Стратиева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.