Приммо ЕТ


Производство на детайли, машинни и резервни части. Машини и оборудване с производствено предназначение.