Прециз-Георги Нешков ЕАД


Дейност в областта на химическата промишленост.