Префикс ЕООД


Префикс е компания, специализирана в проектиране, изграждане и художествено оформление на уникални щандове за панаири и изложения.
Предлага рационални и нестандартни проектантски решения за цялостно подготвяне на изложбени щандове, вътрешен и външен дизайн на офиси и магазини, изработване на рекламни материали.