Практика - О.К. ООД


Обучения и консултации по метрология, качество, околна среда, условия на труд, стандартизация, сертификация,акредитация, оценка на съответствие, статистически методи, оценка на риска, управление на проекти,безопасност на храни. Внедряване и подобрения в работата на системи за управление на базата на серията международни стандарти ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 27000. Провеждане на вътрешни одити и одити от втора страна по ISO 19011. Предоставяне на софтуер във връзка със системи за управелние по ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000, ISO 27000. Подобрения в работата на системи за управление на базата на серията международни стандарти ISO 10002, ISO 10005, ISO 10006, ISO 10007, ISO 10012, ISO 10015, ISO/TR 10017.