Практика Консулт ЕООД


Фирмата отдава под наем строителна механизация.Занимава се с изкопни и насипни работи,доставка на инертни материали и вертикални планировки.Фирмата е в бранша от 1998г.Точност и коректност при изпълнение на услугите.