Почивен дом Общински съвет-гр.Кърджали


Почивна база.