Почивен дом Общинска болница-гр.Кърджали


Почивна база.