Потребителски център


Консултира потребители за качество на стоки и услуги на българския пазар, изготвя сравнителни изследвания и анализи, организира изложби, посредничество при рашаване на спорове, представителство на потребителски интереси в съда.