Потребителска кооперация Наркооп


Фурна за производство на хляб и хлебни изделия.