Порта Кроно


Вратите произведени с марката PORTAKRONO се отличават с високо качество и стил.В цената на всички предлагани врати от Нас влиза:- Врата- Монтирана брава- Каса- Избор на брава (дръжка или топка)Предимства на вратите произведени с марката PORTAKRONO.- Удобна за монтаж в помещения изградени от гипс картон, тухла, бетон и др.
- Широчина на касата 10см. До 31см.
- Тази врата е универсална в зависимост от коя страна на касата се поставят пантите е лява или дясна (избор на клиента)http://www.portakronobg.com