Помеждин - Олга Цветкова ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.