Поливак ООД


Производство на изделия от черни и неръждаеми стомани.Монтаж на технологични тръбопроводи.