Покрит мост-Йонка Петкова ЕТ


Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Фурна за тестени закуски.