Пмп ЕООД


Обучение на кандидати за водачи на МПС от всички категории. Консултанти и водачи за превоз на опасни товари по шосе - ADR. Възстановяване на контролни точки. Професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност и водачи на МПС - пътници и товари.