Пловдив комерс - ВС ЕООД


„Пловдив комерс-ВС”ЕООД е създадена през 1989г. От 2004г. извършва дейности и в сферата на недвижимите имоти: консултации, посредничество при покупко-продажби, наеми, управление на собственост и лицензирани оценки. От 2009г. инвестира в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.