Пловдивска земеделска камера


Цели на организацията:обединение на членовете си за развитието на земеделието и хранителната промишленост извършва маркетингови проучвания и информира членовете за пазарните възможности да поставя и защитава интересите на своите членове