Пластик АД


Производителна кооперация. Дейност в областта на химическата промишленост.