Планит ЕООД


planIT представя услугата planIT SAFE, която в същността си е услуга от типа software as a service. planIT SAFE е клиент за онлайн бекъп. Това е метод за отдалечено съхранение на информация, в който файлове, папки или цялото съдържание на твърдия диск са редовно копирани на отдалечен сървър. planIT предоставя онлайн услуги за онлайн бекъп на клиенти, чийто компютри са свързани към Интернет, като автоматично копира избрани файлове на сигурен отдалечен сървър