Плам-60 - Елена Павлова ЕТ


Заведение за бързо обслужване-павилион.