Пи Ес Ди Ес ООД


Оборудване на складове и магазини. Осъществява както изготвяне на предварителен проект, така и неговата реализация - доставка, монтаж, сервизно обслужване. Фирмата е официален представител на "Маго" - Полша.