Питагор ООД


ПИТАГОР ООД е българска IT фирма с повече от 20 годишна история.
Основната ни дейност е създаване на софтуер. Най-известният ни продукт е ПП ПИТАГОР - система за счетоводна отчетност и планиране, включително отчитане на продажбите и заплати.

Имаме сериозен опит при създаване на приложения с VISUAL FOXPRO.

През последните години работим сериозно за създаване на приложения базирани на Microsoft .NET Framework.