Пирин Груп Консултинг ЕООД


Предлаганите счетоводни услуги включват:- ежемесечна обработка на документи и годишно счетоводно приключване- ежемесечно информиране на управителя за основните показатели отразяващи състоянието на фирмата,- по избор предоставяне на допълнителна информация,- изготвяне на необходими документи отнасящи се до НАП, НОИ, НСИ и други институции включително и частни,- изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП- изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори- необходими контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции,- подаване на документи в гореизброените институции (нашата цел е клиентите ни да сведат контактите си с държавната администрация до минимум)- изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация- провеждане на ревизии- данъчна защита и консултации- обслужване на клиенти по системата Интрастат