Пирински туристически форум


 Пирински туристически форум (ПТФ) е регионалната туристическа организация на Югозападна България (Област Благоевград). Учреден е през 1997 г. като наследник на тригодишния Проект за екологичен и устойчив туризъм в Пирин и Рила (ПРЕСТ; 1994-1997), финансиран от Британския Ноу Хау Фонд по инициатива на българското Министерство на околната среда. ПТФ е член на Националния съвет по туризъм към Министерството на икономиката и на Българската асоциация за алтернативен туризъм - БААТ.Членове на ПТФ са 12 общини от Пиринския край: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Разлог, Петрич, Сандански, Симитли, Струмяни и Якоруда; Националният парк "Пирин", Търговско-промишлената палата на Гоце Делчев и Бизнес информационен и консултантски център - Сандански.Мисията на ПТФ е да подпомага устойчивото развитие на туризма в Пиринския край, в хармония с природното и културно-историческото наследство на района и в името на местните общности.Дейности
Стратегическо планиране на туризма в Пиринския крайРазработване на устойчиви туристически продуктиИнформационно осигуряване на туризма в Пиринския крайПопуляризиране на Пиринския край в България и чужбинаПовишаване на стандартите в туризма на територията на Пиринския крайПазарни и маркетингови проучванияПредлагане на рекламни услуги. През 1999 г. по повод 27 септември - Международният ден на туризма, ПТФ беше награден от Министъра на търговията и туризма като "Туристическа организация с принос за съхраняване на българското културно-историческо наследство".